Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ρουσάκη Αναστασία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: arousaki@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2013

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Αρχές πειραματικού σχεδιασμού στη συντήρηση των έργων τέχνης/ Η περίπτωση των φορητών εικόνων από τον Ι.Ν. Αγίου Παύλου της ΦΑΑΘ

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.