Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σακελλαρίου Ελένη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: esake@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2009

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη των υλικών ζωγραφικής των τοιχογραφιών της βασιλικής των Τεσσαράκοντα μαρτύρων (1230 μΧ) Velico-Turnovo της Βουλγαρίας

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.