Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σαλματωνίδης Απόστολος

Πτυχίο: Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων

e-mail: asalmato@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2012

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Επίδραση σιδηρομαγνητικών χαρακτηριστικών στη θερμική απόκριση μαγνητικών νανοσωματιδίων

Επιβλέπων:  Αγγελακέρης Μ.