Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σερλέτης Χρήστος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: cserl@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2005

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη του βρόχου υστέρησης της μαγνήτισης σε εξαφερρίτη με υποκαταστάσεις La-Co

Επιβλέπων:  Ευθυμιάδης Κ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2012

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Θεωρητική και πειραματική μελέτη του μαγνητικού ιξώδους

Επιβλέπων: Ευθυμιάδης Κ.