Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σιδερούδη Xαρούλα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: stheo@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη επιστρώματος υδροξυαπατίτη σε Τιτάνιο με ηλεκτραπόθεση

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.