Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σκέυη Λορένα

Πτυχίο: Πολιτικών Μηχανικών - ΑΠΘ

e-mail: lorenas@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2018

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Επίδραση νανοσωματιδίων πυριτίας και αλουμίνας σε συστήματα πηλού

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος Κ., Στεφανίδου Μ.