Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σταθοκωστόπουλος Δημήτριος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: dstat@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη θερμοδυναμικών παραγόντων στην ελεγχόμενη ανάπτυξη παχέων επιστρώσεων

Επιβλέπων:  Στεργιούδης Γ.