Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Στεφανάκη Ελένη-Χρυσάνθη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: elste@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Διερεύνηση των χρωστικών των τοιχογραφιών του Ναού της Μονής 'Aβελ (Βήσσανη Ηπείρου)

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.