Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Στεφάνου Γεώργιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: gstefa@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μαγνητικά νανοσωματίδια φερριτών Ni Σύνθεση-Χαρακτηρισμός-Ιδιότητες μαγνητικών νανοσωματιδίων στην θεραπέια του καρκίνου

Επιβλέπων:  Καλογήρου Ο.