Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Συμεωνίδης Δημήτριος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: dsime@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2001

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κατασκευή προτύπου και βελτιστοποίηση μεταλλικών κραμάτων

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.