Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Συμεωνίδης Κωνσταντίνος

Πτυχίο: Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

e-mail: ksime@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2003

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός διατεταγμένων μαγνητικών νανοδομών με κύριο συστατικό το Co

Επιβλέπων:  Φλεβάρης Ν.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2009

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Ανάπτυξη διμεταλλικών μαγνητικών νανοσωματιδίων με διαμορφούμενη μαγνητική συμπεριφορά

Επιβλέπων: Καλογήρου Ο.