Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ταράνη Ευαγγελία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: etarani@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2013

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της επίδρασης του γραφενίου στις φυσικοχημικές ιδιότητες νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών

Επιβλέπων:  Βουρλιάς Γ.