Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τερμεντζίδης Κωνσταντίνος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: mattk001@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Πρότυπο τεσσάρων φλοιών για τις ατομικές αλληλεπιδράσεις σε τετραεδρικές δομές. Εφαρμογές στο κυβικό διαμάντι

Επιβλέπων:  Κανελλής Γ.