Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τερζίδης Χρυσοβαλάντης

Πτυχίο: Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

e-mail: cterzi@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2003

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Σύνθεση και χαρακτηρισμός υαλοκεραμικών από κελύφη οστρακοειδών

Επιβλέπων:  Κεχαγιάς Θ.