Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τερζίδης Δημήτρης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: dterz@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 1999

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

'Ανθρακας ως ανοδικό υλικό σε μπαταρίες ιόντων λιθίου: Ηλεκτροχωρητικότητα, μη αντισπρεπτές απώλειες, κατασκευή ηλεκτροδίων

Επιβλέπων:  Σιάπκας Δ.