Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Θεοδώρου Γεώργιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: gtheodo@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2012

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη του δεσμού ενός μεταλλοκεραμικού συστήματος κατάλληλου για εφαρμογή σε οδοντιατρικές αποκαταστάσεις

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.