Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τσιακίρης Λάσκαρης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: mattl016@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Προετοιμασία και χαρακτηρισμός πολυκρυσταλλικού Si

Επιβλέπων:  Καρακώστας Θ., Βαλασιάδης Ο.