Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τσιλίκα Ειρήνη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: itsilika@yahoo.com

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ηλεκτροχημική παρασκευή και μελέτη του συστήματος LixAu

Επιβλέπων:  Σαμαράς Ι., Κόκκου Σ

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2008

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Δομικές ιδιότητες προϊόντων σταθεροποίησης στερεών αποβλήτων

Επιβλέπων: Καρακώστας Θ.