Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τσολακίδης Νικόλαος

Πτυχίο: Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

e-mail: ntsolaki@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2014

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Παρασκευή δομικών υλικών από Ιπτάμενη Τέφρα με Μηχανική Ενεργοποίηση και Υδροθερμικές Μεθόδους και σύγκριση των ιδιοτήτων τους

Επιβλέπων:  Δημητρακόπουλος Γ., Καρακώστας Θ.