Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ζούγρου Ιωάννα-Μαρία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: izoug@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη απολιθωμάτων με τεχνικές ακτινοβολίας Σύγχροτρον

Επιβλέπων:  Κατσικίνη Μ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2017

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Μελέτη απολιθωμάτων σπονδυλωτών της Ελλάδας με τεχνικές χαρακτηρισμού Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Επιβλέπων: Κατσικίνη Μ.