Αγγελακέρης Μάκης

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαγνητικές ιδιότητες
Εργαστήριο μαγνητικών μετρήσεων
Τεχνολογία λεπτών υμενίων και εφαρμογές
Μαγνητικά υλικά χαμηλών διαστάσεων