Αρβανιτίδης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Project: Οπτική φασματοσκοπία υλικών
Φυσική στερεάς κατάστασης