Δημητρακόπουλος Γιώργος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μηχανικές ιδιότητες και αντοχή υλικών
Ατέλειες δομής
Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας
Project: Διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων
Αρχές πνευματικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης της τεχνολογίας
Project: Παρασκευή προηγμένων υλικών με τη μέθοδο της μηχανοσύνθεσης
Project: Ετεροδομές-νανοδομές συνθέτων ημιαγωγών
Μέθοδοι Επιλογής Υλικών
Project: Προσομοίωση ελαστικών πεδίων τάσης-παραμόρφωσης κβαντικών νανοδομών
Project: Νανοδομές προηγμένων υλικών