Δημητριάδης Χαράλαμπος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ηλεκτρικές ιδιότητες
Project: Προσομοίωση ημιαγωγικών διατάξεων (με Silvaco-Atlas)
Project: Θόρυβος σε ημιαγωγικές διατάξεις