Κατσικίνη Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οπτικές ιδιότητες και φασματοσκοπία
Project: Ερμηνεία φασμάτων Raman
Project: Χαρακτηρισμός υλικών με ακτίνες Χ από πηγές Σύγχροτρον