Κεχαγιάς Θωμάς

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θερμοδυναμική και διαγράμματα φάσεων
Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας
Project: Διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων
Μεταλλικά Κράματα
Project: Παρασκευή προηγμένων υλικών με τη μέθοδο της μηχανοσύνθεσης
Project: Ετεροδομές-νανοδομές συνθέτων ημιαγωγών
Project: Προσομοίωση ελαστικών πεδίων τάσης-παραμόρφωσης κβαντικών νανοδομών