Κιοσέογλου Ιωσήφ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ατέλειες δομής
Υλικά και οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον
Υπολογιστική ανάλυση φυσικών ιδιότητων νανοϋλικών
Project: Μοντέλα διεπιφανειών υλικών υψηλής τεχνολογίας
Project: Προσομοιώσεις νανοδομών υλικών υψηλής τεχνολογίας