Κομνηνού Φιλομήλα

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ηλεκτρονική μικροσκοπία
Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας
Project: Μοντέλα διεπιφανειών υλικών υψηλής τεχνολογίας
Project: Προσομοιώσεις νανοδομών υλικών υψηλής τεχνολογίας
Project: Νανοδομές προηγμένων υλικών