Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓ.

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Project: Μελέτη συζευξης από InP σε SiN κυματοδηγούς με τη μέθοδο FDTD
Project: Πειραματική ανάπτυξη μιας γραμμής ζεύξης με οπτική ίνα