ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» (Φ&ΤΥ) του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Η υποβολή των αιτήσεων προς την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ θα γίνει το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως την Κυριακή 26-09-2021, ώρα 24:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

https://www.physics.auth.gr/msc_applications

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου παρατίθεται η πλήρης πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2021-22

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τη λειτουργία του ΠΜΣ Φ&ΤΥ μπορείτε να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας στον υπερσύνδεσμο

http://pms.physics.auth.gr/materials/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/KANONISMOS-YLIKA.pdf

Περισσότερες πληροφορίες : info@physics.auth.gr, materials@physics.auth.gr ,  http://pms.physics.auth.gr/materials