Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024
Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών

Οι παρουσιάσεις θα μεταδοθούν διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/93328530744

ΠΜΣ ΥΛΙΚΩΝ-Ανακοίνωση Διπλωματικών Εργασιών Μαρτίου 2024